Tiểu học An Hòa 1: Tuyên truyền bình đẳng giới năm 2022

Ngày 20/8/2022, Trường tiểu học An Hòa 1 đã tổ chức buổi tuyên truyền Bình đẳng giới đến toàn thể cán bộ giáo viên – nhân viên nhà trường.

Bình đẳng giới

Tham gia buổi tuyên truyền có thầy Tiêu Văn Mãi – Hiệu trưởng nhà trường; cô Nguyễn Thị Thanh Hoa – Chủ tịch công đoàn nhà trường, cô Nguyễn Thị Thúy An – Tổng phụ trách Đội, báo cáo viên buổi tuyên truyền và toàn thể giáo viên – nhân viên của nhà trường.

Trong buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã trình bày những nội dung cơ bản về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và những kỹ năng về phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích,…. theo chương trình sở giáo dục tập huấn. Cán bộ giáo viên – nhân viên đã nhiệt tình tham gia các hoạt động, trả lời các câu hỏi tình huống về bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, tư vấn cho trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn thương tích,…

Qua buổi tuyên truyền đã chuyển tải được thông điệp về bình đẳng giới nhằm hạn chế tình trạng bất bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình,… từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường trong việc triển khai thực hiện và tuyên truyền về bình đẳng giới, góp phần xây dựng nhà trường an toàn, gia đình ấm no, xã hội tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

TH An Hòa 1