Hội nghị viên chức trường tiểu học An Hòa 1 Năm học 2022 – 2023

Sáng ngày 17 tháng 09 năm 2022, Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trường tiểu học An Hòa 1 đã long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2022 – 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tiêu Văn Mãi – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường tiểu học An Hòa 1 cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

1cd4b9387400b05ee911

Hội nghị Viên chức Trường tiểu học An Hòa 1 năm học 2022 – 2023

Hội nghị là hoạt động thường niên của nhà trường, có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2021 – 2022 và đề ra phưng hướng nhiệm vụ trong năm học 2022 – 2023.

MAi

Đồng chí Tiêu Văn Mãi _ Hiệu trưởng nhà trường phát biểu – báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Tiêu Văn Mãi – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường  đã trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị năm học 2021 – 2022 và triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm học 2021 – 2022 và phương hướng năm học 2022 – 2023; Báo cáo kiểm điểm hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022.

Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoi _ Chủ tịch CĐCS nhà trường báo cáo tại Hội nghị

Cũng tại, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa – Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhà trường đã báo các tổng kết thi đua năm học 2021 – 2022 và triển khai nội dung, phong trào thi đua năm học 2022 – 2023; Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; Thông qua bảng điểm thi đua.

GV

Tại hội nghị cán bộ – giáo viên -nhân viên nhà trường đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, hội nghị là cơ hội  tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. 

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm học  2022 – 2023 giữa lãnh đạo và Công đoàn cơ sở nhà trường.

Tập thể

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, nhất trí phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh.

Nguồn tin: TH An Hòa 1.