Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
81/KH-UBND20/02/2024Phòng GD & ĐT Tam NôngKế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông năm 2024 Tải về
108/QD0-PGDĐT11/10/2023Phòng GD & ĐT Tam NôngCông khai dự toán thu chi quý III 2023 Tải về
02/QĐ-PGDĐT-KHTC04/01/2023Phòng GD & ĐT Tam NôngQuyết định về việc công khai dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023 Tải về
29/QĐ/UBND-HC19/01/2023Phòng GD & ĐT Tam NôngQuyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông [...] Tải về
40/TB-HĐTD13/01/2023Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 tham dự [...] Tải về
804/QĐ-UBND-HC18/07/2017THCS Phú CườngQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
59/2012/TT-BGDĐT18/02/2013Tiểu học Hòa Bình 2Thông tư 59 về xây dựng trường chuẩn quốc gia Tải về
119/07/2017THCS Phú CườngKẾ HOẠCH TẬP HUẤN EPORTAL Tải về
03/BGDĐT06/11/2016Tiểu học Phú ĐứcVĂN BẢN 03 VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về