Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
699/TB-UBND25/10/2022Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022 Tải về
Phòng GD & ĐT Tam NôngKế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 Tải về
Số 83/SGDĐT-GDMNTH17/08/2022Phòng GD & ĐT Tam NôngHướng dẫn chuyên môn tiểu học năm học 2022-2023 Tải về
608/QĐ-UBND13/06/2022Phòng GD & ĐT Tam NôngCông khai phê huyệt mua sắm thiết bị lớp 1, 2, 6 tỉnh Đồng Tháp Tải về
QĐ 388/PGD04/10/2021Phòng GD & ĐT Tam NôngPhòng GD&ĐT công bố, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước được duyệt năm 2020 Tải về
804/QĐ-UBND-HC18/07/2017THCS Phú CườngQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
59/2012/TT-BGDĐT18/02/2013Tiểu học Hòa Bình 2Thông tư 59 về xây dựng trường chuẩn quốc gia Tải về
119/07/2017THCS Phú CườngKẾ HOẠCH TẬP HUẤN EPORTAL Tải về
03/BGDĐT06/11/2016Tiểu học Phú ĐứcVĂN BẢN 03 VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về