Hội nghị công chức – viên chức trường tiểu học An Hòa B năm học 2018 – 2019

Ngày 19/9/2018, Trường TH An Hòa B đã tổ chức hội nghị công chức – viên chức năm học 2018-2019.

Thay Tùng

Tham dự hội nghị có lãnh đạo nhà trường đồng chí Nguyễn Văn Dư – Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí  Bùi Thị Kim Quế – Chủ tịch công đoàn cùng toàn thể viên chức, nhân viên trong nhà trường.

Thầy Dư

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Dư đã báo cáo kết quả, thành tích đã đạt được trong năm học 2017 – 2018 và nêu các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018 – 2019.

Co Quế

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Bùi Thị Kim Quế – Chủ tịch công đoàn  đã trình bày báo cáo tổng kết của hoạt động công đoàn trong năm học vừa qua. Theo đó, trong năm 2017- 2018, Công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn: tham gia kiểm tra, giám sát và phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn, thăm hỏi, giúp đỡ, động viên kịp thời các trường hợp ốm đau, khó khăn đột xuất.

Cô Hoa

Thay Tan

Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Thoa Uoc (1)

Hội nghị đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ viên chức, nhân viên trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiểu, nhiệm vụ đề ra trong năm học 2018 – 2019.